Jag anser att:

Någonting måste göras åt villfarelsen att homeopati bara är placebo och utspätt vatten.

Ju fler som vet sanningen om homeopatins effekt, vad gäller förmågan att bota sjukdom, och som gör sin röst hörd, desto bättre är det.

De kritiska skeptikerna som tror att de står på en naturvetenskaplig och vetenskaplig grund snackar mest i nattmössan.

Vi homeopater vet av erfarenhet att homeopati fungerar och det finns dessutom vetenskapliga bevis som visar det. Bevis som behöver få komma fram i dagens ljus.

Advertisements