Forskning visar att 5 – 10% av samtliga inläggningar på svenska sjukhus beror på läkemedelsbiverkning. Och mer än var tredje medicinpatient på akuten har fått läggas in på grund av läkemedel de äter. Problem orsakade av läkemedel har blivit den vanligaste orsaken till att svenskar läggs in på sjukhus.

Under de senaste 20 åren har medicinförskrivningar till personer över 75 år fördubblats. Och enligt farmakologiprofessor Ulf Bergman som forskat på detta sedan 70-talet finns det ingen annan enskild sjukdom som orsakar så stora inläggningar på sjukhus som läkemedelsbiverkningar. En tredjedel av de läkemedel gamla personer står på får de för biverkningar av andra läkemedel. Och orsaken är att man bara behandlar symptom hela tiden, utan att gå till bottnen med problemet. Och uppföljning och utvärdering av de mediciner som skrivs ut saknas ofta genom hela vårdkedjan.

Läkemedelsbiverkning står för högre siffror vad gäller inläggning på sjukhus än hjärtinfarkt och cancer. Och han menar att det kostar gigantiska summor och han säger “Om vi ser på en läkemedelsnota på 35 miljarder så är det förmodligen hälften av kostnaderna som betingas av olika problem relaterade till läkemedel”

Läkemedel skapar nya symptom, som behandlas med nya läkemedel…

Yngve Gustavsson professor i geriatrik säger “Jag hade en kvinna här för en tid sedan som sökte distriktsläkaren för att hon var andfådd och hon hade också svullna ben. Av det så fick hon vätskedrivande medicin, Furix, för hjärtsvikt.

Av den medicinen fick hon svårt att hålla urinen så hon blev inkontinent och var tvungen att börja med blöjor. Sen fick hon efter nåt halvår, ett år gikt, ledvärk, för det är också en väldigt vanlig biverkning av vätskedrivande medicin. Hon blev också förstoppad och på grund av den där vätskedrivande tabletten fick hon alltså blöjor, laxermedel.

Sedan fick hon ledvärk, gikt. Och mot gikten… man förstod inte att det berodde på medicinen utan då satte man in värktabletter. Och av värktabletterna fick hon magsår och så fick hon läkemedel mot sitt magsår.

Sedan rullade det på på det här sättet och sen fick hon nya biverkningar som till slut ledde till att hon dog. I hennes fall började det alltså med ett felaktigt insatt läkemedel. Efter drygt ett års tid så hade hon tio läkemedel vilka alla var mot biverkningar av tidigare insatta läkemedel. Och såna här exempel stöter man på rätt ofta”

Källa: Sjuka av mediciner
Tusentals sjuka av läkemedel

Advertisements