Solklara bevis att vaccination inte är mänsklighetens räddning utan snarare den värsta bluff läkarvetenskapen någonsin har hittat på. Titta noga på kurvan så blir även de vaccinationstrogna fundersamma: Hur bra är vaccin egentligen?

Det övre diagremmet visar dödsfal i mässling i Australien och den undre visar dödsfall i Canada. Och bägge visar ungefär lika. Nämligen att dödsfall i mässling sjönk redan före massvaccination.

Här finns fler grafer från olika länder som visar att vaccination antagligen inte är den succé som läkarvetenskapen tror. Bland annat kan man se  fler kurvor där som ser lika dana ut. Även en kurva på scharlakansfeber finns som också visar att dödligheten minskade vid samma tid – och mot scharlakansfeber har man aldrig vaccinerat.


Advertisements