Det finns ett lagförslag i USA, S 510, the Food Safety Modernization Act, och vi får verkligen hoppas att det lagförslaget inte går igenom. Skulle det göra det kan konsekvenserna för Amerika och övriga världen bli katastrofala.

Detta kan hända i Amerika om lagen godkännes:

Vid en nödsituation sätter den all amerikanskt livsmedel under  Homeland Security and the Department of Defense.

S510 skulle sätta stopp för Amerikas egen kontroll över livsmedelsförsörjningen och istället tvingas att följa WTO, som därmed skulle hota den nationella säkerheten.

Det skulle ge regeringen rätt att  under Maritime Law ta över rätten till maten och betrakta handel med gröda  mellan privatpersoner som olaglig verksamhet.

Det skulle betyda att Codex Alimentarius, ett globalt system för kontroll över maten tvingas på USA. det skulle tillåta att FN, WHO och WTO tar kontrollen över all mat på jorden och tar bort möjligheten att få tillgång till naturliga kosttillskott. Vidare skulle det betyda begränsad tillgång på näringsrik mat och innebära GMO gröda och även genmanipulerade djur, bekämpningsmedel, hormoner och bestrålning av livsmedel. All nyttig och kravodlad mat samt kosttillskott skulle riskera att försvinna.

Lagen skulle ta bort rätten att samla, förvara och använda sig av egna fröer och istället sätta kontrollen av utsäde i händerna på Monsanto och andra multinationella företag.

Det skulle ta bort det sista som är kvar av folkets ekonomi i Amerika. Om jordbruket och livsmedlet, som är hörnstenen i alla ekonomier, tas ur invånarnas händer och istället ges till  till multinationella företag tillsammans med FN, WHO, FAO och WTO och CDC med Homeland Cecurity som tillsynsmyndighet skulle Amerikas chanser och möjligheter att bygga upp ekonomin efter en eventuell ekonomisk kollaps försvinna.

Lagen skulle innebära att staten skulle kunna använda kontrollen och makten över maten för att bestraffa folket, när de använder sig av den grundläggande mänskliga rättigheten att så, skörda, hantera, äta ge bort och handla med naturlig mat. All grundläggande rätt till mat skulle kunna försvinna och den som bryter mot lagen och inte handlar av den rätta och tillåtna maten, utan odlar eller handlar med ” illegal” mat kommer att straffas.

Vi får verkligen hoppas att lag S 504 inte blir godkänd i USA. För det är ju så  som vi alla vet att det mesta som USA hittar på, också kommer hit till Sverige. Det är få som vet, men vi  har redan Codex Alimentarius här i Sverige. Den dagen, när våra politiker beslutar sig för att det är dags att använda den, ligger vi risigt till. Food Freedom

Läs mer
Senate Bill S 510 Food Safety Modernization Act vote imminent: Would outlaw gardening and saving seeds