För att få fram sanningen, att homeopati fungerar, har jag här nedan ställt upp några av de bevis som finns. Det är en utbredd missuppfattning att det inte finns vetenskapliga bevis som visar att homeopati fungerar.

Till exempel studien: ”Homeopati är 2.5 gånger bättre än placebo” har funnits i 13 år. Den har legat mitt framför våra ögon, men av någon anledning inte fått bli allmänt känd. Den forskning som redan nu finns, visar att homeopati har större potens än sockerpiller och ”utspätt vatten”

Homeopati hjälper vid sömnlöshet och forskning visar att homeopatisk medicin fungerar bättre än placebo. Effekten är statistiskt säkerställd.Abstract Läs mer: Dagens Homeopati

.

Advertisements