Verskamheten ska ha pågått i tio år, sedan 2000 – och ambassaden ska inte har informerat Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten i Stockholms län.

Avslöjandet förvånar inte säger Mikael Holmström Svd. ”  Mer förvånande är att varken Säpo eller svenska regeringen känt till verksamheten”

Guillou “Det är otänkbart att Säkerhetspolisen inte skulle vara medveten om den här verksamhetenmen däremot tror han inte att justitieministern har känt till övervakningen, eftersom hon därmed skulle ha ett ansvar.

USA:s övervakning utreds: Chefsåklagare Tomas Lindstrand vid Åklagarkammaren för säkerhetsmål inleder förundersökning om USA:s ambassads övervakning av ambassaden.
Brottsrubricering:  Olovlig underrättelseverksamhet

För att upptäcka misstänkta aktiviteter  runt ambassaden skrevs flera rapporter varje dag. Allt avvikande skulle skrivas ner. Det kunde vara en felparkerad bil, någon som tog bilder av ambassaden eller som uppträdde annorlunda. Inget lämnades åt slumpen. Personalen var civil. De skulle smälta in och kunde till exempel gå ut med en hund, dra en barnvagn eller jogga medan de arbetade, säger en tidigare anställd vid ambassaden.

Misstänkta personer har registrerats, fotograferats och uppgifterna har vidarebefordrats till USA:s ambassad, som analyserat och lagt in dem i databasen SIMAS (Security Incident Management Analysis System).

Israel har också kartlagt svenskar: Enligt en källa till Aftonbladet så samarbetar Israels ambassad med både Säpo och polisen i övervakningen av svenskar.

USA ÖVERVAKAR ÄVEN VÅRA GRANNLÄNDER  och (TROLIGTVIS HELA VÄRLDEN)

Olaglig övervakning av USA i Norge: Misstänkta personer har registrerats, fotograferats och uppgifterna har vidarebefordrats till USA:s ambassad, som analyserat och lagt in dem i databasen SIMAS (Security Incident Management Analysis System). Enligt norska TV2 ska flera hundra norrmän finnas i databasen.

Hemlig övervakning även i Danmark: OSLO. Både i Norge och Danmark rapporterar nu medier om att USA i hemlighet övervakat misstänkta personer.

USA kom åt norska polisregister:   OSLO. Gruppen som övervakade norrmän på uppdrag av USA:s ambassad i Oslo hämtade data från Norges straffregister.

Läs också: Amerikansk underrättelsetjänst kan använda bredbandsbolag för att komma åt svenskar

Advertisements