DAGENS HOMEOPATI

Läkemedelsindustrin säljer läkemedel genom att ”uppfinna” nya diagnoser, som sedan måste behandlas.

Advertisements