Placebobedrägeri skakar hela grundvalen för den moderna vetenskapen.Tusentals kliniska studier där man använt ett placebopreparat som inte är placebo, är ogiltiga skriver, Mike Adams, the health Ranger, Natural News.

Placebopiller ska ju vara en overksam substans. Men nu har forskning visat att placebo inte är overksamt. Ett ”sockerpiller” som innehåller socker har påverkan och en substans som innehåller olja är inte heller ett overksamt placebo. Olja har också hälsoeffekter. Läs mer på Dagens Homeopati

Advertisements