Transfetterna höjer halten av det onda kolesterolet och sänker halten av det goda kolesterolet samt orsakar inflammation och skadar blodkärlens innervägger. Transfetter är värst

Transfett (industriellt framställt delvis härdat fett)
Industriellt framställda transfetter (i-transfetter) är bland det mest hälsofarliga vi kan äta. Det framkallar stark inflammation i kroppen, härsknar i kroppen och ger styva cellmembran som inte fungerar. Det borde vara helt förbjudet att tillverka och ha i människors eller djurs föda. (De data som redovisas på denna sida gäller endast i-transfetter) Sanna Edhin

Advertisements