En artikel Medicine for the 21st Century skriver man om Ernst och Sings forskning som redovisas i boken Salvekvick och kvacksalveri. Undersökarna verkar göra fullständigt tummen ner för herrarna Sing och Ernst. Dagens Homeopati.

Advertisements