Leptospirosis är en bakteriesjukdom och finns över hela världen men är mest vanlig i tropikerna och smittar via förorenat vatten. Flest människor insjuknar under regnperioden och symptomen är bl.a influensaliknande symptom och njurkollaps.

I slutet av 2007, när det var en epidemi på gång beslutade regeringen i Cuba att behandla folket profylaktiskt med homeopatisk medicin, gjord på den inaktiverade bakterien som orskar leptospirosis. (the inactivated causative organism)

Detta profylaktiska homeopatiska medel gavs till de 2.3 miljoner människor som bodde i de mest utsatta regionerna. Medan övriga 8.8 miljoner fick klara sig utan.

Redan efter några veckor sjönk insjuknandefrekvensen för de som fick homeopatisk behandling, från 38 till 4 fall per 100 000 per vecka.  Medan de 8.8 miljoner som inte fick homeopati insjuknade i ungefär i samma antal , som enligt statistiken var vanligt för årstiden.

Dessutom visade det sig att effekten av den homeopatiska medicinen fortfarande höll i sig året därefter. Vid nästa regnperiod år 2008 var det 84 % färre i den homeopatiskt behandlade gruppen som  insjuknade, än som var vanligt.

Homeopatens kommentar:

Siffrorna talar sitt eget språk och visar att homeopatisk medicin verkligen kan vara till god hjälp och kan hjälpa upp folkhälsan enormt.

Läs artikel:  http://www.medicalnewstoday.com/articles/197128.php

Advertisements