Search

Homeopati och sanningen

Sanningen är ofta helt annorlunda

Studie visar att vaccinerade kan smitta ovaccinerade

Studie visar att vaccin mot hönsförlamning, gick riktigt, riktigt fel.

Studien visar att vaccinet skyddar den vaccinerade kycklingen, men viruset fortsätter att föröka sig. Efter en tid blir den vaccinerade fågeln mycket smittsam samt viruset blir ännu mer virulent.

När den sedan smittar andra fåglar, som är ovaccinerade, blir dessa väldigt sjuka och dör fortare än vad som är normalt vid detta virus. Vid den mest virulenta sorten så dör kycklingarna redan efter 10 dagar. Läs mer >>>

Advertisements

Läkemedel orsakar nya sjukdomar som måste behandlas med mera läkemedel

Forskning visar att 5 – 10% av samtliga inläggningar på svenska sjukhus beror på läkemedelsbiverkning. Och mer än var tredje medicinpatient på akuten har fått läggas in på grund av läkemedel de äter. Problem orsakade av läkemedel har blivit den vanligaste orsaken till att svenskar läggs in på sjukhus.

Under de senaste 20 åren har medicinförskrivningar till personer över 75 år fördubblats. Och enligt farmakologiprofessor Ulf Bergman som forskat på detta sedan 70-talet finns det ingen annan enskild sjukdom som orsakar så stora inläggningar på sjukhus som läkemedelsbiverkningar. En tredjedel av de läkemedel gamla personer står på får de för biverkningar av andra läkemedel. Och orsaken är att man bara behandlar symptom hela tiden, utan att gå till bottnen med problemet. Och uppföljning och utvärdering av de mediciner som skrivs ut saknas ofta genom hela vårdkedjan.

Läkemedelsbiverkning står för högre siffror vad gäller inläggning på sjukhus än hjärtinfarkt och cancer. Och han menar att det kostar gigantiska summor och han säger “Om vi ser på en läkemedelsnota på 35 miljarder så är det förmodligen hälften av kostnaderna som betingas av olika problem relaterade till läkemedel”

Läkemedel skapar nya symptom, som behandlas med nya läkemedel…

Yngve Gustavsson professor i geriatrik säger “Jag hade en kvinna här för en tid sedan som sökte distriktsläkaren för att hon var andfådd och hon hade också svullna ben. Av det så fick hon vätskedrivande medicin, Furix, för hjärtsvikt.

Av den medicinen fick hon svårt att hålla urinen så hon blev inkontinent och var tvungen att börja med blöjor. Sen fick hon efter nåt halvår, ett år gikt, ledvärk, för det är också en väldigt vanlig biverkning av vätskedrivande medicin. Hon blev också förstoppad och på grund av den där vätskedrivande tabletten fick hon alltså blöjor, laxermedel.

Sedan fick hon ledvärk, gikt. Och mot gikten… man förstod inte att det berodde på medicinen utan då satte man in värktabletter. Och av värktabletterna fick hon magsår och så fick hon läkemedel mot sitt magsår.

Sedan rullade det på på det här sättet och sen fick hon nya biverkningar som till slut ledde till att hon dog. I hennes fall började det alltså med ett felaktigt insatt läkemedel. Efter drygt ett års tid så hade hon tio läkemedel vilka alla var mot biverkningar av tidigare insatta läkemedel. Och såna här exempel stöter man på rätt ofta”

Källa: Sjuka av mediciner
Tusentals sjuka av läkemedel

Vaccines spiked with harmful adjuvants administered to children

Adjuvants with severe physiological side effect have been administered to hundreds of children during vaccine trials conducted at a government hospital in Indore over the last few years, and that too without the approved Standard Operating Procedure (SOP). http://www.thehindu.com/health/policy-and-issues/article972538.ece

Så går det till att hjärntvätta en nation

Lagförslaget S.510

Lagförslag S 510 har tyvärr gått igenom i senaten.

30 november uppdatering: Lagförslag S 510 fick bakläxa blev ingen lag och förhoppningsvis kommer den aldrig att bli det. Lagförslaget är tillbaka i senaten och måste omarbetas. Vi får hoppas på att de skrotar detta galna förslag.

Tråkigt nog har S.510 röstats igenom i senaten och kommer bli en lag som ska skydda Amerikas befolkning från livsmedelsbundna mikroorgansismer. Det låter ju bra, men risken är snarare att denna lag kommer försvåra för det amerikanska folket att få tag i naturlig och nyttig mat. Läs mer vad som kan hända:

Lagförslag S 510 kan göra hemodlade grönsaker illegala i USA

Nakenskanning ingen succé hos flygresenärer

USA i uppror mot virtuell nakenhet. Protesterar mot de rigorösa säkerhetskontrollerna på landets flygplatser. Aftonbladet

Natural News

Grafer visar att vaccination är bluff!

Solklara bevis att vaccination inte är mänsklighetens räddning utan snarare den värsta bluff läkarvetenskapen någonsin har hittat på. Titta noga på kurvan så blir även de vaccinationstrogna fundersamma: Hur bra är vaccin egentligen?

Det övre diagremmet visar dödsfal i mässling i Australien och den undre visar dödsfall i Canada. Och bägge visar ungefär lika. Nämligen att dödsfall i mässling sjönk redan före massvaccination.

Här finns fler grafer från olika länder som visar att vaccination antagligen inte är den succé som läkarvetenskapen tror. Bland annat kan man se  fler kurvor där som ser lika dana ut. Även en kurva på scharlakansfeber finns som också visar att dödligheten minskade vid samma tid – och mot scharlakansfeber har man aldrig vaccinerat.


Lagförslaget S 510 kan göra hemodlade grönsaker illegala i USA

Det finns ett lagförslag i USA, S 510, the Food Safety Modernization Act, och vi får verkligen hoppas att det lagförslaget inte går igenom. Skulle det göra det kan konsekvenserna för Amerika och övriga världen bli katastrofala.

Detta kan hända i Amerika om lagen godkännes:

Vid en nödsituation sätter den all amerikanskt livsmedel under  Homeland Security and the Department of Defense.

S510 skulle sätta stopp för Amerikas egen kontroll över livsmedelsförsörjningen och istället tvingas att följa WTO, som därmed skulle hota den nationella säkerheten.

Det skulle ge regeringen rätt att  under Maritime Law ta över rätten till maten och betrakta handel med gröda  mellan privatpersoner som olaglig verksamhet.

Det skulle betyda att Codex Alimentarius, ett globalt system för kontroll över maten tvingas på USA. det skulle tillåta att FN, WHO och WTO tar kontrollen över all mat på jorden och tar bort möjligheten att få tillgång till naturliga kosttillskott. Vidare skulle det betyda begränsad tillgång på näringsrik mat och innebära GMO gröda och även genmanipulerade djur, bekämpningsmedel, hormoner och bestrålning av livsmedel. All nyttig och kravodlad mat samt kosttillskott skulle riskera att försvinna.

Lagen skulle ta bort rätten att samla, förvara och använda sig av egna fröer och istället sätta kontrollen av utsäde i händerna på Monsanto och andra multinationella företag.

Det skulle ta bort det sista som är kvar av folkets ekonomi i Amerika. Om jordbruket och livsmedlet, som är hörnstenen i alla ekonomier, tas ur invånarnas händer och istället ges till  till multinationella företag tillsammans med FN, WHO, FAO och WTO och CDC med Homeland Cecurity som tillsynsmyndighet skulle Amerikas chanser och möjligheter att bygga upp ekonomin efter en eventuell ekonomisk kollaps försvinna.

Lagen skulle innebära att staten skulle kunna använda kontrollen och makten över maten för att bestraffa folket, när de använder sig av den grundläggande mänskliga rättigheten att så, skörda, hantera, äta ge bort och handla med naturlig mat. All grundläggande rätt till mat skulle kunna försvinna och den som bryter mot lagen och inte handlar av den rätta och tillåtna maten, utan odlar eller handlar med ” illegal” mat kommer att straffas.

Vi får verkligen hoppas att lag S 504 inte blir godkänd i USA. För det är ju så  som vi alla vet att det mesta som USA hittar på, också kommer hit till Sverige. Det är få som vet, men vi  har redan Codex Alimentarius här i Sverige. Den dagen, när våra politiker beslutar sig för att det är dags att använda den, ligger vi risigt till. Food Freedom

Läs mer
Senate Bill S 510 Food Safety Modernization Act vote imminent: Would outlaw gardening and saving seeds

Det finns bevis att homeopati fungerar


För att få fram sanningen, att homeopati fungerar, har jag här nedan ställt upp några av de bevis som finns. Det är en utbredd missuppfattning att det inte finns vetenskapliga bevis som visar att homeopati fungerar.

Till exempel studien: ”Homeopati är 2.5 gånger bättre än placebo” har funnits i 13 år. Den har legat mitt framför våra ögon, men av någon anledning inte fått bli allmänt känd. Den forskning som redan nu finns, visar att homeopati har större potens än sockerpiller och ”utspätt vatten”

Homeopati hjälper vid sömnlöshet och forskning visar att homeopatisk medicin fungerar bättre än placebo. Effekten är statistiskt säkerställd.Abstract Läs mer: Dagens Homeopati

.

Blog at WordPress.com.

Up ↑